Po trwających dzień i noc intensywnych pracach w miejscu awarii wodociągu Pasma Pruszkowskiego pracownicy warszawskiego MPWiK przeprowadzili skomplikowaną operację zaspawania niespotykanie dużych rozmiarów pęknięcia magistrali. Rura o średnicy 1,2 metra rozszczelniła się na długości 10 metrów.

14.08.2020 r. rano wodociągowcy przystąpili do spawania długiego na 10 metrów pęknięcia spodniej części magistrali Pasma Pruszkowskiego, do którego doszło w Alejach Jerozolimskich na wysokości ul. Popularnej. Operacja ta była wymagająca ze względu na trudne warunki, w jakich doszło do awarii oraz ze względów bezpieczeństwa. Pracownicy dokonujący naprawy musieli spawać rurę ze szczególną ostrożnością i dokładnością. Wewnątrz rury w jednym czasie mogło pracować jedynie dwóch spawaczy, którzy z obu końców, krok po kroku, nakładali specjalne łaty w celu przyspawania ich do wewnętrznych ścian magistrali. Operacja ta zakończyła się około godziny 10.30.

Prace te musiały zostać poprzedzone całodniowym odwadnianiem i dopiero po jego zakończeniu pracownicy odkryli niecodzienny rozmiar uszkodzenia, z jakim mieli do czynienia. Dodatkowo prace utrudniały: lokalizacja awarii w pasie drogowym i bliskość innej infrastruktury, która przeszkadzała w prowadzeniu wykopu. Grzbiet magistrali znajduje się na głębokości ok. 3,5 metra.

Ponieważ rozumiemy zniecierpliwienie mieszkańców, którzy przez awarię są od wczoraj pozbawieni dostaw bieżącej wody, nasi pracownicy zachowując najwyższą staranność prowadzonych prac, a także spełniając wymogi bezpieczeństwa, robią wszystko co w ich mocy, by dziś jak najszybciej wznowić dostawy. W akcję usuwania skutków awarii w czwartek 13.08.2020 zaangażowanych było: na I zmianie – 23 pracowników, na II zmianie – 20 pracowników oraz w nocy 11 pracowników.

Do prac użyto sprzętu specjalistycznego: koparek, w tym koparki ssącej, wywrotki do odbioru ziemi z wykopu, agregatów pompowych do odwadniania wykopu, a także spawalniczych do naprawy uszkodzenia magistrali. Ponadto użyto samochodów hakowych do transportu agregatów spawalniczych i beczkowozów z wodą w rejony wstrzymanych dostaw.