Pragniemy podzielić się z Państwem informacją na temat prac modernizacyjnych Pałacyku „Sokoła” przy ul. Kościuszki 41.

W dniu 1 lipca 2021 r. miało miejsce wprowadzenie na budowę generalnego wykonawcy prac związanych z tym przedsięwzięciem. Modernizacja Pałacyku odbywać się będzie przy dofinansowaniu  z dotacji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w wysokości 150 000 zł, które to uzyskała Gmina Miasto Pruszków.

Wydarzenie to jest bardzo istotne ze względu na wyjątkowość tego budynku, który niewątpliwie jest jednym z symboli Naszego Miasta.

Historia Pałacyku „Sokoła” sięga roku 1876, kiedy to został wzniesiony przez Ignacego Więckowskiego. Od tego czasu kilkakrotnie zmieniał właścicieli i najemców. Przed I Wojną Światową Pałacyk był własnością Stowarzyszenia Księży Emerytów gnieźnieńskiej Kurii Arcybiskupiej, którzy po wojnie wynajęli to miejsce Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół” w zamian za przeprowadzenie remontu budynku. Od tego momentu miejsce to stało się lokalnym ośrodkiem kultury i sportu.

W czasie II Wojny Światowej swoją siedzibę w Pałacyku „Sokoła” miała pruszkowska delegatura Rady Głównej Opiekuńczej. Po wojnie budynek został przeznaczony na miejski ośrodek kultury.

Wieżę Pałacyku „Sokoła” od 1974 r. zdobi zegar, stworzony przez pruszkowskiego zegarmistrza- Marka Górskiego, twórcę zegara znajdującego na Zamku Królewskim w Warszawie.

Dziś swoją siedzibę ma tutaj Młodzieżowy Dom Kultury wraz z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. Witolda Lutosławskiego. MDK jest placówką wychowania pozaszkolnego z szeroką ofertą zajęć dla dzieci i młodzieży.

Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie Pałacyk „Sokoła” na nowo odzyska blask, zachowując przy tym swój zabytkowy charakter.

[**Informacje na podstawie: „Stary Pruszków”; Wybór i opracowanie: Szymon Kucharski;  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie 2010].