Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Zieleń Miejska SP z o.o

w Pruszkowie z siedzibą spółki przy ul. Gordziałkowskiego 9

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Księgowy ds. Wspólnot Mieszkaniowych

Termin składania dokumentów: 30 października 2020 r.

TBS ,,Zieleń Miejska SP z o.o. firma zarządzająca nieruchomościami oferuje:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Pracę u jednego z najbardziej stabilnych pracodawców w Pruszkowie
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Możliwości rozwoju
 • Udział w realizacji misji – budowy przyjaznej i otwartej firmy zarządzającej w nowoczesny sposób nieruchomościami

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Główne odpowiedzialności: 

 • Bieżące księgowanie przychodów, kosztów i ich rozliczanie w obowiązujących terminach.
 • Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym
 • Wprowadzanie dokumentów bankowości elektronicznej.
 • Prowadzenie ewidencji syntetycznej F-K i uzgadnianie jej z analityką w module czynsze.
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytów bankowych.
 • Sporządzanie sprawozdawczości do GUS, banków i innych urzędów wymagane prawem oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowo-rzeczowych.
 • Sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych.
 • Analizowanie wykonywanego planu finansowego.
 • Współpraca z urzędami i instytucjami w ramach bieżącej działalności.
 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Spółki.
 • Udzielanie informacji właścicielom.
 • Wydawanie dowodów wpłat, not-księgowych itp. dotyczących obsługiwanych wspólnot mieszkaniowych.
 • Obsługa rachunków bankowych Wspólnoty w granicach uzyskanych pełnomocnictw oraz przygotowywanie do tego odpowiednich dokumentów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • znajomości zagadnień dotyczących ww. zadań 
 • umiejętności sprawnej obsługi komputera, mile widziana obsługa systemu SQL Papirus
 • wykształcenia wyższe minimum I stopnia, 
 • minimum 2-letniego doświadczenia w księgowości,
 • otwartości na zmiany, 
 • samodzielności, 
 • dobrej komunikacji, 
 • współpracy, 
 • sumienności. 
 • prawo jazdy  kat.B mile widziane

Stanowisko pracy związane jest m.in. z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum I stopnia, 
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.                      Oferty proszę przesyłać na adres e-mail: tbszm@tbszm.pl lub wrzucić do urny znajdującej się w siedzibie spółki w kopercie z opisem “CV na stanowisko Księgowy ds. …“.