ODPRACOWNIE ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w celu ułatwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, spłaty zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkaniowych znajdujących się w zasobach TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o. umożliwia się odpracowywanie zaległości czynszowych.
 
Warunki spłaty zadłużenia są określone w „Regulaminie odpracowania zadłużenia z tytułu najmu lokalu wchodzącego w skład zasobu TBS “Zieleń Miejska” lub z tytułu bezumownego korzystania z lokalu” dostępnym na naszej stronie internetowej (https://tbszm.pl/regulamin/). Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z powyższym. 
Istotnym jest fakt, iż możliwość odpracowania zadłużenia nie jest alternatywą dla płacenia czynszu, lecz ma na celu ułatwienie spłaty zadłużenia najemcom lokali mieszkaniowych posiadających zaległości czynszowe, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
 
Jak skorzystać z możliwości odpracowania zadłużenia?
1) Zapoznać się z Regulaminem odpracowywania zadłużenia z tytułu najmu lokalu wchodzącego w skład zasobu TBS “Zieleń Miejska” lub z tytułu bezumownego korzystania z lokalu”
2) Wypełnić Wniosek o odpracowanie zadłużenia (https://tbszm.pl/wniosek-o_odpracowanie-zadluzenia-2/)
3) Wypełniony wniosek złożyć do siedziby Spółki 
4) Czekać na decyzję 
5) Podpisać umowę  
6) Po wykonaniu prac następuje zmniejszenie zadłużenia.
 

Wszystkie osoby zainteresowane tą formą pomocy w uregulowaniu zaległości czynszowych prosimy o złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie przy ul. Gordziałkowskiego 9.