Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Zieleń Miejska Sp. z o.o. w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Gordziałkowskiego 9 ogłasza nabór na stanowisko  Administrator budynków TBS

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 •  nadzór nad każdą sprawą dotyczącego lokalu lub budynku zarządzanych przez Spółkę;
 • prowadzenie dokumentacji mieszkalnych i użytkowych;
 • przejmowanie budynków do eksploatacji wraz z niezbędną dokumentacją;
 • przygotowanie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe oraz wypowiedzeń umów;
 • obsługa administracyjna lokali administrowanych przez Spółkę;
 • nadzór na utrzymaniem czystości i porządku na administrowanych posesjach;
 • prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych;
 • udział w komisjach odbioru prac remontowych i inwestycyjnych;
 • nadzór nad usługami wykonywanymi na rzecz administrowanych budynków;
 • zgłaszanie szkód w administrowanych budynkach do ubezpieczyciela
 • analiza kosztów dostarczanych mediów do administrowanych budynków;
 • współpraca z Urzędem Miejskim w Pruszkowie w sprawach nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • znajomości zagadnień dotyczących ww. zadań,
 • umiejętności sprawnej obsługi komputera,
 • wykształcenia minimum średniego,
 • identyfikacji z firmą TBS ,,Zieleń Miejska SP z o.o.,
 • dążenia do rezultatów,
 • otwartości na zmiany,
 • samodzielności,
 • dobrej komunikacji,
 • współpracy,
 • sumienności.

Stanowisko pracy związane jest m.in. z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim.

 

Zapraszamy do wysyłania cv na adres e-mail: tbszm@tbszm.pl

Termin składania dokumentów: 15 listopada 2021 r.