Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Zieleń Miejska Sp. z o.o. w Pruszkowie z siedzibą Spółki przy ul. Gordziałkowskiego 9 ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Główny Księgowy

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę u jednego z najbardziej stabilnych pracodawców w Pruszkowie
 • zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • możliwość rozwoju
 • udział w realizacji misji- budowy przyjaznej i otwartej firmy zarządzającej nieruchomościami w nowoczesny sposób

 

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • kontrola i analiza prowadzonej rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości we współpracy z Działem Finansów
 • ocena zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • organizowanie i nadzór nad procedurami księgowymi, kalkulacjami i sprawozdawczości finansowej zapewniając optymalizację mienia Spółki
 • organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów rachunkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych
 • sporządzanie analiza ekonomiczno-finansowych, opracowywanie analiz staniu majątkowego i wyników finansowych Spółki
 • kontrola prawidłowości i rzetelności operacji gospodarczych
 • współpraca z bankami obsługującymi Spółkę
 • kontrola i optymalizacja stanu środków pieniężnych na kontach bankowych Spółki
 • kontrola wszelkich dokumentów stanowiących podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych i rzeczowych
 • kontrola prawidłowości i rzetelności dokumentów niezbędnych dla rachunkowości
 • kontrola rzetelności i prawidłowości rozliczeń inwentaryzacyjnych
 • koordynacja prawidłowości rejestracji operacji gospodarczych Spółki
 • kontrola przestrzegania zasad i form rozliczeń w zakresie inwestycji, dostaw, robót i usług
 • nadzór nad prawidłowością ewidencji zakupów i sprzedaży, środków trwałych, kosztów,
 • kontrola prawidłowości dysponowania środkami pieniężnymi i funduszami
 • organizowanie przechowywania dokumentów księgowych, ksiąg oraz sprawozdań finansowych
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji księgowej środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych
 • kontrola wszelkich prac związanych z rachunkowością, wykonywanych przez inne komórki Spółki
 • dostosowanie systemu księgowego firmy do aktualnych wymogów prawnych
 • przeprowadzenie kontroli kosztów działalności firmy, poszukiwanie przyczyn niewykonania planów/celów finansowych
 • opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont
 • wspieranie kluczowych decyzji dotyczących działalności firmy poprzez dostarczanie zarządowi minimum raz w miesiącu aktualnej rzetelnej informacji o stanie finansowym firmy, odstępstwach od zaplanowanego budżetu, prognoz krótko-, średnio- i długoterminowych oraz spodziewanych zmianach w stosunku do wyznaczonych celów finansowych
 • znajdowanie i przedstawianie zarządowi mocnych i słabych stron firmy z punku widzenia finansów

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowana ekonomia, finanse, rachunkowość
 • bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości i praktyczna znajomość bieżących przepisów prawa podatkowego
 • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych
 • biegła obsługa pakietu MS Office (w szczególności Excel)
 • rzetelność, sumienność oraz odpowiedzialność oraz umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność w realizowaniu zadań
 • komunikatywność i umiejętność zarządzania zespołem
 • mile widziana znajomość zagadnień z obszaru kontrolingu (planowanie, budżetowanie, raportowanie)
 • mile widziane doświadczenie w finansach samorządowych
 • umiejętność zarządzania zespołem i organizowania pracy

Jeśli jesteś zainteresowany prosimy o wysyłanie cv na adres e-mail: tbszm@tbszm.pl