Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Zieleń Miejska Sp. z o.o. w Pruszkowie z siedzibą Spółki przy ul. Gordziałkowskiego 9 ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Pracownik Działu Inwestycji

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Pracę u jednego z najbardziej stabilnych pracodawców w Pruszkowie
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Możliwości rozwoju
 • Udział w realizacji misji
 • Budowy przyjaznej i otwartej firmy zarządzającej nieruchomościami w nowoczesny sposób

Obowiązki:

 • Przygotowanie planów przyszłych inwestycji
 • Prowadzenie nadzoru nad realizowanymi inwestycjami
 • Występowanie do urzędów o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji
 • Występowanie do dostawców mediów o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej i cieplnej inwestycji
 • Przygotowywanie założeń architektoniczno-technicznych przyszłych inwestycji
 • Przygotowywanie umów na projekty budowlane inwestycji
 • Nadzór nad zlecanymi dokumentacjami architektoniczno-budowlanymi inwestycji i ich odbiór
 • Współpraca z BGK w ramach kredytowania inwestycji
 • Współpraca z Gminą Miastem Pruszków w ramach realizacji inwestycji przy udziale Gminy Miasta Pruszkowa
 • Przygotowywanie przetargów na roboty inwestycyjne i remontowe
 • Występowanie o pozwolenie na budowę i na użytkowanie
 • Zlecanie opracowywania kosztorysów inwestorskich inwestycji
 • Realizacja zamówień publicznych, prowadzenie jego ewidencji i dokumentacji
 • Realizacja innych decyzji niezbędnych do prowadzenia procesu inwestycyjnego
 • Wykonywanie innych zadań zlecanych przez bezpośredniego przełożonego oraz Prezesa Spółki
 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Stanowisko pracy związane jest m.in. z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

CV oraz kwestionariusz prosimy wysyłać na adres e-mail: tbszm@tbszm.pl