Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Zieleń Miejska Sp. z o.o. w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Gordziałkowskiego 9 ogłasza nabór na stanowisko  Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Zakres obowiązków:

 • Nadzór budowlany nad realizowanymi przez Spółkę inwestycjami i remontami
 • Opracowywanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich
 • Sprawdzanie dostarczanej przez Wykonawców dokumentacji projektowej inwestycji i remontów pod względem m.in. zakresu prac do wykonania, aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz kosztów wykonania prac zawartych w dokumentacji na podstawie załączonych do dokumentacji przedmiarów i kosztorysów i ich weryfikacja
 • Dokonywanie przeglądów technicznych budynków w zakresie posiadanych uprawnień zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
 • Dokonywanie oceny technicznej obiektów budowlanych i ich elementów w tym m.in. placów zabaw
 • Sporządzanie zestawień źródeł finansowania, harmonogramów oraz innych dokumentów niezbędnych do uruchomienia kredytów oraz koordynacja całego procesu związanego z uzyskiwaniem kredytów i ich rozliczaniem od strony technicznej prowadzonych przez Spółkę inwestycji i remontów
 • Kompleksowe rozliczanie robót budowlanych w zakresie inwestycji i remontów
 • Nadzór nad pracami konserwacyjno-remontowymi w zakresie robót dekarskich i kominiarskich
 • Przygotowywanie założeń architektoniczno- technicznych do SIWZ w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej i wykonawstwa
 • Udział w kontrolach budynku i lokali z projektantem na etapie przygotowania projektu remontu budynku, instalacji w celu weryfikacji planowanego zakresu prac remontowych w części istniejącej, zamieszkałej
 • Sprawdzanie odebranej dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z założeniami i wytycznymi oraz kompletności zakresu prac objętych dokumentacją i przekazywanie zakresu merytorycznego do realizacji komórce zamówień publicznych
 • Pełnienie funkcji koordynatora w procesach remontowych, współpraca z dostawcami mediów i koordynacja procesu przyłącza budynku na etapie realizacji w celu umożliwienia terminowej dostawy mediów po zakończeniu inwestycji
 • Sprawdzanie przedłożonych przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w zakresie remontów
 • Uczestnictwo i wsparcie merytoryczne przy przygotowywaniu zadań ofertowych i przetargów realizowanych przez Spółkę
 • Wykonywanie innych poleceń zlecanych przez bezpośredniego przełożonego i Prezesa Spółki.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę u jednego z najbardziej stabilnych pracodawców w Pruszkowie
 • zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • możliwość rozwoju
 • udział w realizacji misji- budowy przyjaznej i otwartej firmy zarządzającej nieruchomościami w nowoczesny sposób

 

Nasze wymagania:

 • uprawnienia budowlane do sprawowania funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych
 • praktyczna znajomości przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi
 • prawo jazdy kat. B.
 • biegła obsługa pakietu MS Office
 • samodzielność w realizowaniu zadań

 

Zapraszamy do wysyłania cv na adres e-mail: tbszm@tbszm.pl