TBS “Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie zatrudni firmę , osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub hydraulika z uprawnieniami na umowę zlecenie do pełnienia dyżuru hydraulicznego w celu zapewnienia sprawności technicznej budynków administrowanych przez TBS.

Oczekujemy wykonywania prac wg poniższego zakresu:

  • naprawa i uszczelnienie wszelkiego rodzaju instalacji wod- kan.
  • naprawa rur, wymiana zaworów w przypadku awarii,
  • naprawa instalacji CO i CWU w węzłach cieplnych i kotłowniach gazowych w trakcie trwania dyżuru. W przypadku ich awarii- wznowienie działania .CO i CW budynkach
  • udrażnianie przewodów wodnych i kanalizacyjnych (piony, studnie)
  • Usuwanie drobnych awarii i usterek, z którymi można sobie poradzić od ręki w częściach wspólnych budynku,
  • usuwanie przecieków na pionach i poziomach instalacji CO, wymiana zaworów grzejnikowych w przypadku awarii
  • lokalizacja i usuwanie przecieków wodnych w trudnych miejscach

Godziny dyżuru: poniedziałek 18:00-08:00 pozostałe dni robocze 16:00-08:00 , soboty, niedziele i święta- całodobowo

Czas reakcji od uzyskania zgłoszenia- nie dłużej niż 1 godzina.

Oczekujemy rzetelności i gwarancji dobrze wykonanej pracy.

Cv oraz kwestionariusz (pliki do pobrania) prosimy przesyłać na adres tbszm@tbszm.pl