Zapraszamy Państwa do korzystania z Tablicy Ogłoszeń Mieszkańców. Jest to tablica usytuowana przy bramie wejściowej do siedziby Spółki TBS „Zieleń Miejska”, która przeznaczona jest na wszelkiego rodzaju Państwa ogłoszenia o wydarzeniach odbywających się w naszym mieście, aktualnościach czy chęci zamiany mieszkania.

Naszym celem jest udostępnienie Państwu przestrzeni do wzajemnej wymiany informacji. Jest to miejsce przeznaczone dla Państwa i przez Państwa tworzone. Miejsce, w którym będziecie mogli swobodnie komunikować się między sobą.

Zapraszamy do korzystania i tworzenia tego miejsca 😊