Jako inwestor zastępczy pragniemy przedstawić Państwu efekty termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wojciecha 3/5.
Dzięki termomodernizacji budynek będzie zabezpieczony przed utratą ciepła oraz w zdecydowany sposób zmniejszy zużycie energii potrzebnej do ogrzania lokali
mieszkalnych.
Część wykonanych prac to m.in.:
✅Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem elewacji,
✅Ocieplenie ścian fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
✅Wymiana dotychczas niewymienionych okien w lokalach i na klatce schodowej,
✅Wymiana drzwi wejściowych do budynku
✅Wymiana drzwi wejściowych do 9 lokali mieszkalnych
✅Doposażenie lokali w wewnętrzną instalację C.O i C.W.U w lokalach
✅Remont kominów,
✅Remont klatki schodowej i schodów,
✅Wykonanie chodników z kostki brukowej
✅Remont balkonów i montaż nowych zadaszeń,
✅Montaż wodomierzy wody zimnej z odczytem radiowym
✅Montaż nawiewników okiennych w lokalach,
✅Wykonanie instalacji odgromowej budynku