Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Zieleń Miejska Sp. z o.o. w Pruszkowie z siedzibą Spółki przy ul. Gordziałkowskiego 9 ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Kierownik Działu Księgowości z uprawnieniami Głównej

Księgowej

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Pracę u jednego z najbardziej stabilnych pracodawców w Pruszkowie
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Możliwości rozwoju
 • Udział w realizacji misji – budowy przyjaznej i otwartej firmy zarządzającej nieruchomościami w nowoczesny sposób

Obowiązki:

 • Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w oparciu o politykę rachunkowości i zakładowy plan kont
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Opracowywanie projektów rocznego planu finansowego i bieżąca analiza jego realizacji
 • Sporządzanie analiz wydatków, wpływów, kosztów, przychodów oraz wyniku finansowego
 • Sprawowanie pieczy nad płynnością finansową Spółki
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i inne
 • Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji środków majątkowych
 • Realizowanie płatności
 • Wystawianie faktur
 • Opiniowanie kalkulacji sporządzanych przez poszczególne działy Spółki
 • Rozliczanie najemców, właścicieli i użytkowników z naliczonych i wnoszonych opłat
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczeń kaucji i partycypacji wnoszonych przez najemców
 • Prowadzenie rejestru zadłużeń
 • Wysyłanie wezwań do zapłaty, podpisywanie ugód z osobami zalegającymi w opłatach
 • Wnioskowanie do działu administracji w sprawie wypowiedzenia umów najmu z tytułu zaległości w opłatach
 • Wnioskowanie o kierowanie spraw na drogę sądową i komorniczą w celu wyegzekwowania zaległych opłat wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji
 • Prowadzenie i rozliczanie ilościowe oraz wartościowe magazynu
 • Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego oraz Dyrektora i Prezesa Zarządu Spółki
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość programu Papirus SQL

Stanowisko pracy związane jest m.in. z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

CV prosimy wysyłać na adres e-mail: tbszm@tbszm.pl