MIESZKANIA I LOKALE NA WYNAJEM

Dołącz do naszej społeczności – mieszkanie w dobrej cenie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego to bardzo dobre rozwiązanie dla osób:

  • posiadających średniej wielkości dochody;
  • nie mających możliwości otrzymania kredytu na zakup mieszkania własnościowego;
  • nie spełniających wymagań przyznania mieszkania komunalnego;
  • chcących płacić mniej, niż przy wynajmie mieszkania na wolnym rynku.

Mieszkanie w TBS „Zieleń Miejska” Pruszków można wynajmować przez wiele lat, a najemca ma duży komfort, gdyż nie musi się obawiać, że właściciel mieszkania niespodziewanie zerwie umowę najmu.

KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O NAJEM LOKALU OKREŚLA UST. Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1995 r. O SPOŁECZNYCH FORMACH ROZWOJU MIESZKALNICTWA

Kryterium dochodowe jest określone ustawowo. Pod uwagę brany jest średni dochód w gospodarstwie domowym.

Przyszły najemca przed zamieszkaniem w lokalu, winien wnieść opłatę partycypacyjną (do 30% wartości lokalu) oraz kaucję (do 12 krotności czynszu).
Obie opłaty są zwrotne.

Wartość miesięcznego czynszu jest ograniczona ustawowo. Przyszły najemca ma gwarancję, że TBS nie zwiększy mu czynszu do cen wolnorynkowych. Z czynszów pokrywane są koszty administrowania, utrzymania i eksploatacji budynków oraz tworzony fundusz remontowy.

O przyznawaniu lokali decyduje komisja na podstawie następujących koniecznych dokumentów: – Wniosku o najem (do pobrania)
– Oświadczenia o dochodach w gospodarstwie domowym wnioskodawcy
– Zaświadczeń z US o dochodach wszystkich wspólnie zamieszkujących.

KONTAKT