TBS Zieleń Miejska w Pruszkowie zatrudni osobę nas stanowisko: I.Inspektor nadzoru robót budowlanych posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno –...