PROGRAM – LEPSZE LOKUM

Projekt współfinansowany z Gminą Pruszków. “Lepsze lokum”, powstało w celu podnoszenia standardów mieszkaniowych. To dla nas ważna inicjatywa, ponieważ pomaga realizować misję prospołeczną i podążać drogą biznesu społecznie odpowiedzialnego. Jesteśmy wdzięczni Gminie za czynny udział i duże wsparcie w realizacji tego niełatwego przedsięwzięcia. Cieszy nas myśl, że mieszkańcy Pruszkowa mają możliwość zmiany na lepsze. Dążymy do budowania bezpiecznych osiedli z mieszkańcami, których łączy społeczna odpowiedzialność. 

“Lepsze Lokum” to wspólne dbanie o nasze otoczenie, to:

Korzystanie z wynajmowanego mieszkania przy poszanowaniu zasad współżycia społecznego oraz porządku domowego.

Zwracanie uwagi na sposób korzystania z przestrzeni wspólnej, wewnątrz budynku oraz wokół niego.

Budowanie pozytywnych relacji z sąsiadami.

Branie pełnej odpowiedzialności za systematyczne i terminowe płacenie czynszu. To konieczne fundusze do dbania o budynek i jego otoczenie.

WAŻNE: Wnioski należy składać do Urzędu Miasta Pruszków, ponieważ program mieszkaniowy skierowany jest dla osób, które ubiegają się o najem mieszkania należącego do zasobu Gminy Pruszków.