AKTUALNE PRZETARGI

Aktualnie prowadzone postępowania przetargowe

OG.271.3.2024 Nazwa postępowania: Zadanie nr 1 – Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki komunalne oraz tereny zewnętrzne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruszków zarządzane przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. Zadanie nr 2 – Utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki oraz tereny zewnętrzne stanowiące własność TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie.

OG.271.3.2024 Nazwa postępowania: Zadanie  nr 1 - Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki komunalne oraz tereny zewnętrzne...

DO POBRANIA

ARCHIWUM PRZETARGÓW

Pełna baza wszystkich przetargów