KONTEKST HISTORYCZNY

Na początku lat 90 XX wieku, w czasie wielu reform ustrojowych, których celem było wyjście kraju z recesji, wraz z rozwojem inwestycji deweloperskich, a także prywatyzacją nieruchomości konieczne było stworzenie systemu odpowiedniego zarządzania nieruchomościami. W tym celu powstało pojęcie wspólnoty mieszkaniowej.

WYJAŚNIENIE

Wspólnota mieszkaniowa tworzona jest przez ogół właścicieli mieszkań, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Natomiast bycie członkiem wspólnoty mieszkaniowej to przede wszystkim bycie właścicielem części nieruchomości, przysłowiowego dachu nad głową, posiadanie dobra podstawowego, najbardziej niezbędnego i posiadającego wymierną wartość. To również odpowiedzialność za części wspólne, takie jak: dach, klatki schodowe, instalacje cieplne, wodne i elektryczne, ale również chodniki, podwórka, pomieszczenia gospodarcze i inne znajdujące się na terenie nieruchomości.

ZASADY

Na właścicielach spoczywa utrzymanie porządku w budynku, jak i terenie do niego przyległym. Wspomniane obowiązki ciążą na wszystkich właścicielach niezależnie od tego, czy jest to forma lokalu mieszkalnego, czy użytkowego. Jak widać bycie właścicielem to jednocześnie obowiązki i przywileje.

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy samego prawa, czyli z chwilą wyodrębnienia się pierwszego lokalu na terenie danej nieruchomości i wiąże się z szeregiem obowiązków. Część z nich unormowana jest prawnie, a cześć wynika z przyjętych norm społecznych, czy dbania o własny majątek by stanowił on jak największą wartość, a jednocześnie był najpiękniejszym, najwygodniejszym, najbezpieczniejszym miejscem dla wszystkich właścicieli zamieszkujących nieruchomość.

Regulacje prawne wskazują, iż celem zarządzania współwłasnością jest utrzymanie prawidłowego stanu technicznego nieruchomości, pozostająca w stanie co najmniej niepogorszonym.

KORZYŚCI

Jak w sposób efektywny mogą dokonać tego przypadkowe osoby ? Dlaczego przypadkowe ? Przypadkowe dlatego, że ich cechą wspólną jest wyłącznie akt własności fragmentu danej nieruchomości. Optymalnym rozwiązaniem zarządzania nieruchomością jest powierzenie tego zadania profesjonalnemu ZARZĄDCY.

To on będzie dbał o naszą własność od strony technicznej, organizując i nadzorując konieczne remonty, przeglądy techniczne, usuwając awarie i usterki, dbając o porządek i czystość na terenie naszej nieruchomości, zabezpieczając ją od zdarzeń losowych, dbając o dostarczanie i rozliczanie mediów, służąc również pomocą w pozyskaniu środków kredytowych w przypadku wykonywania kompleksowych remontów Państwa nieruchomości.

Profesjonalny zarządca ma doświadczenie, kompetencje i wiedzę, jednakowo z zakresu ustawodawstwa czy prawa budowlanego. Posiada wykwalifikowany personel umiejący wykonać te zadania.