OG.271.8.ZO.2024 – „Wykonanie serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowych będących w administrowanych zasobach TBS “Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie oraz pełnienie gotowości do usuwania awarii w kotłowniach gazowych”

OG.271.8.ZO.2024 – „Wykonanie serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowych będących w administrowanych zasobach TBS “Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie oraz pełnienie gotowości do usuwania awarii w kotłowniach gazowych”.  ...

OG.271.4.ZO.2024- „Wykonanie serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowych będących w administrowanych zasobach TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie oraz pełnienie gotowości do usuwania awarii w kotłowniach gazowych”.

OG.271.4.ZO.2024- „Wykonanie serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowych będących w administrowanych zasobach TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie oraz pełnienie gotowości do usuwania awarii w kotłowniach gazowych”.   Termin...