TBS.18.2021: Usługi w zakresie: Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki komunalne oraz tereny zewnętrzne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruszków z zarządzane przez TBS „zieleń Miejska” Sp. z o.o.

TBS.18.2021: Usługi w zakresie: Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki komunalne oraz tereny zewnętrzne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruszków z zarządzane przez  TBS „zieleń Miejska” Sp....

TBS.9.2021: Usługi w zakresie: Utrzymania czystości, porządku, odśnieżania terenu przy budynkach oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

TBS.9.2021: Usługi w zakresie: Utrzymania czystości, porządku, odśnieżania terenu przy budynkach oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie   Data przetargu: 20.12.2021 r  ...

TBS.11.2021: Część 1 – Modernizacja budynku komunalnego w zakresie – modernizacji klatki schodowej w budynku przy ul. Bolesława Prusa 42 w Pruszkowie Część 2 – Modernizacja budynku komunalnego w zakresie – modernizacji klatki schodowej w budynku przy ul. Stalowej 20 w Pruszkowie

Część 1 – Modernizacja budynku komunalnego w zakresie – modernizacji klatki schodowej w budynku przy ul. Bolesława Prusa 42 w Pruszkowie Część 2 – Modernizacja budynku komunalnego w zakresie – modernizacji klatki...

TBS.12.2021 – Modernizacja budynków komunalnych: Część 1 – modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Obrońców Pokoju 2 w Pruszkowie. Część 2 – modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Drzymały 4 w Pruszkowie. Część 3 – modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stalowej 18 w Pruszkowie.

TBS.12.2021 – Modernizacja budynków komunalnych: część 1 – modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.  Obrońców Pokoju 2 w Pruszkowie. część 2 – modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym...