Rada Nadzorcza zaprasza biegłych rewidentów do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego  „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.  za rok obrotowy 2020 i 2021.

RADA NADZORCZA SPÓŁKI  TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „ZIELEŃ MIEJSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Gordziałkowskiego 9 05 – 800 Pruszków www.tbszm.pl tel. (22) 160 37 10 / fax  (22 )  160 37 35   zaprasza biegłych rewidentów...