OG.271.3.2024 Nazwa postępowania: Zadanie nr 1 – Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki komunalne oraz tereny zewnętrzne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruszków zarządzane przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. Zadanie nr 2 – Utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki oraz tereny zewnętrzne stanowiące własność TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie.

OG.271.3.2024 Nazwa postępowania: Zadanie  nr 1 – Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki komunalne oraz tereny zewnętrzne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruszków zarządzane przez  TBS...

ZO.18.2023 – Dostawa transportem własnym i na własny koszt artykułów biurowych w asortymencie i ilościach zamawianych każdorazowo przez Zamawiającego w cenach z formularza cenowego Wykonawcy do siedziby budynku TBS Zieleń Miejska Sp. z o.o. w Pruszkowie, ul. Gordziałkowskiego 9.

ZO.18.2023 – Dostawa transportem własnym i na własny koszt artykułów biurowych w asortymencie i ilościach zamawianych każdorazowo przez Zamawiającego w cenach z formularza cenowego Wykonawcy do siedziby budynku TBS Zieleń...