Zapytanie Ofertowe na: „Wykonanie przeglądu rocznego, 5 – letniego budowlanego oraz 5 – letniego elektrycznego w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”, nr ZO.4.2023

Zapytanie Ofertowe na: „Wykonanie przeglądu rocznego, 5 – letniego budowlanego oraz 5 – letniego elektrycznego w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”, nr ZO.4.2023 Termin składania ofert: 09.03.2023 r.,...

TBS.3.2023 – Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki komunalne oraz tereny zewnętrzne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruszków z zarządzane przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

TBS.3.2023 – Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki komunalne oraz tereny zewnętrzne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruszków z zarządzane przez  TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. Data przetargu: 09.02.2023 r Stronia...