ZO.13.2021 – Wykonania prac polegających na naprawie przewodu dymowego i pobudowaniu przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku przy ul. Komorowskiej 9 m 11 w Pruszkowie, w podziale na dwa zadania: Zadanie 1: Wykonanie prac polegających na naprawie przewodu dymowego Zadanie 2: Wykonanie prac polegających na pobudowaniu przewodów kominowych wentylacyjnych.

ZO.13.2021 – Wykonania prac polegających na naprawie przewodu dymowego i pobudowaniu przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku przy  ul. Komorowskiej 9 m 11 w Pruszkowie, w podziale na dwa zadania: Zadanie 1: Wykonanie prac...

ZO.12.2021  –  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy Kraszewskiego i Potulickiego w Pruszkowie na działce nr ew. 99, 113 obr. 23.

ZO.12.2021  –  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy Kraszewskiego i Potulickiego w Pruszkowie na działce nr ew. 99, 113 obr. 23. Tryb: zapytanie ofertowe Termin składnia ofert:...