OG.271.12.ZO.2024 – zakup auta elektrycznego

OG.271.12.2024 – zakup auta elektrycznego,   Data składania ofert – 14.06.2024 r.   OG.271.12.2024 – zapytanie ofertowe OG.271.12.2024 - załączniki do pobrania OG.271.12.2024 - informacja z otwarcia ofert OG.271.12.2024 - informacja o wyborze...

OG.271.11.ZO.2024.- „Wykonanie serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowych będących w administrowanych zasobach TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie oraz pełnienie gotowości do usuwania awarii w kotłowniach gazowych”.

OG.271.11.ZO.2024 „Wykonanie serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowych będących w administrowanych zasobach TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie oraz pełnienie gotowości do usuwania awarii w kotłowniach gazowych”. Termin...

OG.271.8a.ZO.2024 „Wykonanie serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowych będących w administrowanych zasobach TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie oraz pełnienie gotowości do usuwania awarii w kotłowniach gazowych”.

OG.271.8a.ZO.2024 „Wykonanie serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowych będących w administrowanych zasobach TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie oraz pełnienie gotowości do usuwania awarii w kotłowniach gazowych”.   Termin...