OG.271.15.2024

Część 1 – Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Część 2 – Zakup i dostawa materiałów metalowych na potrzeby TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

 

Data składania ofert: 04.07.2024 r.

Stronia internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc9507-9cd8-6971-4366-700001d621ae