OG.271.4.ZO.2024– „Wykonanie serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowych będących w administrowanych zasobach TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie oraz pełnienie gotowości do usuwania awarii w kotłowniach gazowych”.

 

Termin składania ofert: 14.03.2024 r.