OG.271.8.ZO.2024 – Wykonanie serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowych będących w administrowanych zasobach TBS “Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie oraz pełnienie gotowości do usuwania awarii w kotłowniach gazowych”.

 

Termin składania ofert: 16.04.2024 r.