Dot. postępowania przetargowego na:

 

a/ Wykonanie przeglądu rocznego budowlanego w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

b/ Wykonanie przeglądu 5-letniego budowlanego w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

c/ Wykonanie przeglądu 5-letniego elektrycznego w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

 

Data składania ofert – 12.03.2024 r. godz. 9:00

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc3916-0f90-cd5f-5566-8b00013be07f