W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Spółka TBS „Zieleń Miejska” sp. z.o.o.  skierowała wniosek o przekazanie przez Radnych Miasta Pruszkowa gruntów przy
ul. Ołówkowej 22 oraz przy ul. Ołówkowej 24 w Pruszkowie na cele mieszkaniowe.

Powyższe nieruchomości Spółka może przeznaczyć wyłącznie pod budowę nowych mieszkań w systemie TBS. Inwestycja TBS na tym gruncie została przesądzona w Programie gospodarowania lokalowym zasobem Miasta Pruszkowa na lata 2021-2030. 

Ostateczna decyzja leżała w kompetencjach Rady Miasta, dlatego Zarząd Spółki wystosował też pismo do Radnych, opisujące ogromne potrzeby mieszkaniowe Mieszkańców Pruszkowa (skan pisma poniżej).

Grunt przy ul. Ołówkowej 24 nie został skutecznie przekazany Spółce. Taką decyzję Radni podjęli podczas LXXXV Sesji Rady Miasta Pruszkowa 30 listopada br.

Wobec powyższego, możliwości inwestycyjne Spółki zostały znacząco ograniczone.