Informacja na temat zagrożeń wynikających z dokarmiania gołębi dziko żyjących

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo, Mając na uwadze pojawiające się informacje dotyczące opryskiwania na terenach administrowanych przez TBS „Zieleń Miejska” sp. z.o.o. chwastów na chodnikach żrącą substancją, szkodzącą zdrowiu zwierząt, uprzejmie wyjaśniamy,...
Informacja na temat zagrożeń wynikających z dokarmiania gołębi dziko żyjących

Komunikat

Szanowni Mieszkańcy, Z uwagi na fakt, iż do TBS „Zieleń Miejska” sp. z.o.o.  zostało złożonych i czeka na rozpatrzenie ponad 200 wniosków o najem mieszkania, Spółka wystąpiła do Prezydenta Miasta Pruszkowa z wnioskiem...