TBS.4.2021 – Modernizacja budynków komunalnych:

część 1 – modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Suchej 15 w Pruszkowie,

część 2 – modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.  Obrońców Pokoju 2 w Pruszkowie.

Część 3 – modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.  Drzymały 4 w Pruszkowie.

 

Data przetargu: 20.09.2021 r

Data przetargu: 24.09.2021 r

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3f09d4a-0c9a-11ec-b885-f28f91688073

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00169379/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje

 

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości:

Część 1 – 170 000,00 zł.

Część 2 – 110 000,00 zł.

Część 3 – 140 000,00 zł.