Konserwacja dachów budynków będących w administracji TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o., OG.271.10.2024

 

Data składania ofert – 23.05.2024 r. godz. 9:00

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc6e8f-614c-8f99-97bc-ba00012725ac