TBS.2.2022: Usługi w zakresie: Utrzymania czystości, porządku, odśnieżania terenu przy budynkach oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

TBS.2.2022: Usługi w zakresie: Utrzymania czystości, porządku, odśnieżania terenu przy budynkach oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie Data przetargu: 27.01.2022 r...

TBS.3.2022: Usługi w zakresie: Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki komunalne oraz tereny zewnętrzne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruszków z zarządzane przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

  TBS.3.2022: Usługi w zakresie: Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki komunalne oraz tereny zewnętrzne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruszków z zarządzane przez  TBS „Zieleń Miejska” Sp....

ZO.26.2021 – opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację na jej podstawie zainstalowania kompletnego systemu urządzeń fotowoltaicznych na budynku głównym siedziby TBS Zieleń Miejska oraz budynkach znajdujących się na terenie TBS Zieleń Miejska przy ul. Gordziałkowskiego 9 w Pruszkowie.

  ZO.26.2021  – opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację na jej podstawie zainstalowania kompletnego systemu urządzeń fotowoltaicznych na budynku głównym siedziby TBS Zieleń Miejska oraz budynkach znajdujących się...

TBS.9a.2021: Usługi w zakresie: Utrzymania czystości, porządku, odśnieżania terenu przy budynkach oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

TBS.9a.2021: Usługi w zakresie: Utrzymania czystości, porządku, odśnieżania terenu przy budynkach oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie Data przetargu: 30.12.2021 r...