OG.271.11.ZO.2024 „Wykonanie serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowych będących w administrowanych zasobach TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie oraz pełnienie gotowości do usuwania awarii w kotłowniach gazowych”.

Termin składania ofert- 10.05.2024 r.