W związku z materiałem prasowym, który w dniu 20.03.2024 r. ukazał się na portalu internetowym z pruszkowa.pl  a odnoszącym się do zdarzeń mających związek z TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o., Spółka oświadcza, co następuje: 

W połowie 2023 r. w Spółce przeprowadzony został audyt wewnętrzny, dotyczący oceny prawidłowości rozliczenia godzin pracy pracowników TBS przy pracach remontowych
w wybranych lokalach z zasobów własnych i gminnych oraz oceny prawidłowości zakresu wykonywanych w nich prac w latach 2021 i 2022 oraz kosztów ponoszonych przez Spółkę na te remonty. 

Audyt wykazał na zaniedbania i niedociągnięcia oraz przekroczenie kompetencji w zakresie nadzoru nad pionem technicznym przez sprawującą nadzór nad tym pionem byłą Dyrektor Spółki. W wyniku wskazanych w audycie nieprawidłowości, a dotyczących remontu lokali Spółka poniosła szkodę. 

W związku z powyższym w 2023 r., Spółka złożyła pozew przeciwko byłej Pani Dyrektor oraz zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa. Posiadane przez Spółkę dokumenty i wskazane nieprawidłowości  są weryfikowane przez odpowiednie organy. Sprawy są obecnie w toku. Spółka korzystając z przysługujących jej środków prawnych kierowała się wyłącznie faktami, które znajdują potwierdzenie w dokumentach.

Odnosząc się do publikacji materiału, informuję, że dziennikarz Pan Konstanty Chodkowski zwrócił się w dniu 20.03.2024 r. do Prezesa TBS z zapytaniem prasowym, prosząc o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania w terminie do 22.03.2024 r., po czym nie czekając na odpowiedź opublikował materiał 20.03.2024 r. Spółka nie miała szansy zająć stanowiska
w kwestiach poruszonych w materiale prasowym i w pytaniach postawionych przez autora publikacji. Materiał jest jednostronnym i nieskonfrontowanym przedstawieniem informacji. Należy stwierdzić, że publikacja ta łamie zasady dziennikarskiej rzetelności, obiektywizmu
i staranności zawodowej. 

  Prezes Zarządu Spółki 

TBS „Zieleń Miejska” sp. z.o.o. 

Anna Brożyna