Wobec pojawiających się materiałów dziennikarskich i komentarzy, dotyczących Spółki TBS „Zieleń Miejska” sp. z.o.o. w kontekście przydziału lokali mieszkalnych z zasobu TBS,  

Oświadczam, że jako obecnie urzędujący Prezes Spółki mogę odpowiadać za decyzje podejmowane w Spółce od dnia mojego powołania to jest od 17 stycznia 2023 r.

W styczniu 2022 r. Prezesem Zarządu był Pan Maciej Roszkowski a dyrektorem Spółki
i Prokurentem Pani Katarzyna Włodarczyk – na te osoby spada odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości.

Szanowni Państwo, zgadzam się z tym, że w Spółce powinien być przeprowadzony kompleksowy audyt dlatego informuję, że jedną z pierwszych moich decyzji po objęciu funkcji Prezesa Zarządu było zlecenie audytu, którym obejmowane są poszczególne obszary działalności TBS. Audytem objęto dotychczas m.in., remonty i organizację Działu Techniczno-Inwestycyjnego a także zakończono audyt windykacji należności. 

Zarząd Spółki konsekwentnie dąży do usunięcia jakichkolwiek nieprawidłowości. Tym samym
w związku z tym, że doszło do „wycieku” danych osobowych najemców, które powinny być szczególnie chronione – Spółka podjęła odpowiednie kroki prawne składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz zawiadomiła organ ochrony danych osobowych.

Celem naszej działalności jest realizacja obowiązków statutowych dla dobra mieszkańców.
Wszystkie nasze działania są transparentne.

Warto przypomnieć, że lokal mieszkalny w zasobie TBS wynajmowany jest odpłatnie tylko osobom spełniającym określone kryteria ustawowe (ustawa o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa). Jednym z nich jest kryterium dochodowe, badane w oparciu o składane zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Tym samym spółka badając, czy dana osoba spełnia warunki formalne przydziału, nie postępuje w sposób dowolny, ale działa zgodnie z przepisami. Prawdą jest zatem, że każda osoba może otrzymać mieszkanie w systemie TBS, jeżeli spełni kryteria wynikające z przepisów ustawy, w tym zwłaszcza kryteria dochodowe. Co także bardzo istotne Spółka nie przydziela lokali komunalnych, które są rozdysponowywane, na podstawie całkowicie odrębnych zasad i przepisów. 

Wnioski o najem mieszkania TBS rozpatruje komisja złożona z Zarządu Spółki oraz Prezydenta/Burmistrza Gminy, na terenie której Spółka posiada zasoby mieszkaniowe. Jest to zasada obowiązująca i stosowana do wszystkich przydziałów od 1998 r. i wynika wprost z Aktu Założycielskiego Spółki.  

W związku z powyższym ubolewamy nad tym, że nieobiektywny w ocenie Spółki materiał portalu zpruszkowa.pl utrzymany w narracji spisku i sugerujący celowe nieprawidłowości jest elementem walki politycznej.

Nie godzimy się na to, aby tego typu działania miały miejsce w Pruszkowie.

Będziemy się przeciwstawiać wszelkim formom narażania wiarygodności i przejrzystości TBS. 

              Anna Brożyna

Prezes Zarządu Spółki
           TBS „Zieleń Miejska” sp. z.o.o.