PGNiG Termika S.A. informuje, że w związku z planowanymi pracami remontowymi w Elektrociepłowni Pruszków i sieci ciepłowniczej w dniach od 7 lipca, godz. 6.00 do 11 lipca, godz. 22.00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej, w tym ciepłej wody użytkowej.