Rada Nadzorcza Spółki TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o. dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki i zobowiązała Zarząd Spółki do zwarcia umowy z firmą audytorską : FEHU GLOBAL AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

RADA NADZORCZA SPÓŁKI  TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „ZIELEŃ MIEJSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Gordziałkowskiego 9 05 – 800 Pruszków www.tbszm.pl tel. (22) 160 37 10 / fax  (22 )  160 37 35   zaprasza biegłych rewidentów...