TBS.14.2022

Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. 3 go Maja 49 w Pruszkowie

Data przetargu: 29.06.2022 r

Identyfikator postępowania: ocds-148610-89d56e38-ebd5-11ec-9a86-f6f4c648a056

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00208908/01

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto – ‪600 000‬ zł.

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje