Szanowni Państwo!

Przypominamy, że  30 czerwca upływa termin składania aktualizacji Wniosków o najem mieszkania z zasobów TBS „Zieleń Miejska: sp. z o.o. 

Do aktualizacji należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu (wszystkich osób dorosłych występujących we wniosku) osiągniętego w roku ubiegłym tj. 2023. 

Aktualizacja wniosku jest potwierdzeniem ubiegania się o lokal mieszkalny jest również tożsama z zachowaniem  miejsca w kolejce. Brak aktualizacji skutkować będzie wykreśleniem z Listy oczekujących.

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.tbszm.pl