Postepowanie przetargowe na:

Część 1 – Zakup i dostawę materiałów budowlanych na potrzeby TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Część 2 – Zakup i dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Część 3 – Zakup i dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Nr TBS.13.2023

Data składania ofert

29.06.2023 r. godz. 9:00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db717e-aacd-1942-c22e-ef00102d705c