Zadanie 1 – Sukcesywna dostawa i wymiana 990 sztuk wodomierzy lokalowych zimnej i ciepłej wody z  możliwością zdalnego odczytu drogą radiową w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez TBS “Zieleń Miejska”
Sp. z o.o. w Pruszkowie.
Zadanie 2 – Dokonywaniu zbiorczych i indywidualnych odczytów stanów wodomierzy.

Data przetargu: 15.06.2023 r


Stronia internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0a13f39-0453-11ee-9355-06954b8c6cb9