TBS.15.2022: Modernizacja tarasu i balustrad tarasu przynależących do Książnicy Pruszkowskiej przy ul. Kraszewskiego 13 w Pruszkowie.

Data przetargu: 05.07.2022 r

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto – 240 000,00 zł.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa9e8ddd-f08e-11ec-9a86-f6f4c648a056

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00214812/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje