TBS.25.2022 – Konserwacja dachów budynków będących w administracji TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

Data przetargu: 29.12.2022 r

Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c299828-7baf-11ed-b4ea-f64d350121d2

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00496513

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje