Szanowni Państwo,

Mając na uwadze pojawiające się informacje dotyczące opryskiwania na terenach administrowanych przez TBS „Zieleń Miejska” sp. z.o.o. chwastów na chodnikach żrącą substancją, szkodzącą zdrowiu zwierząt, uprzejmie wyjaśniamy, że wykonawca świadczący usługi na rzecz TBS w zakresie utrzymania porządku i czystości stosuje środek naturalny Beloukha 680 EC. Według producenta środek ten nie ma właściwości toksycznych, bezpieczny jest dla zwierząt i środowiska naturalnego.

Spółka informuje, że środek Beloukha 680 EC wykonawca stosuje już od dwóch lat na terenach zarządzanych przez TBS i dotychczas nie pojawiały się zgłoszenia dotyczące negatywnych skutków stosowania tego preparatu.

                                                                                                                                           Prezes Zarządu Spółki TBS „Zieleń Miejska”