ZO.13.2021 – Wykonania prac polegających na naprawie przewodu dymowego i pobudowaniu przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku przy  ul. Komorowskiej 9 m 11 w Pruszkowie, w podziale na dwa zadania:

Zadanie 1: Wykonanie prac polegających na naprawie przewodu dymowego

Zadanie 2: Wykonanie prac polegających na pobudowaniu przewodów kominowych wentylacyjnych.

 

Tryb: zapytanie ofertowe

Termin składnia ofert: 29.06.2021 r., godz. 10:00