ZO.12.2021  –  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy Kraszewskiego i Potulickiego w Pruszkowie na działce nr ew. 99, 113 obr. 23.

Tryb: zapytanie ofertowe

Termin składnia ofert: 21.06.2021 r.