Kompleksowa obsługa kominiarska i gazowa budynków zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

Data przetargu: 17.06.2021 r

Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b6870eb-c38c-11eb-911f-9ad5f74c2a25

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00072176/01

Link do złożenia oferty:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6ce70ec3-bfc4-488a-b47f-006d7d546d89

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto – 300.000,00 zł