ZO.3.2021 Wykonanie przeglądu rocznego, 5 – letniego budowlanego oraz 5 – letniego elektrycznego w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.” 

 

Tryb: zapytanie ofertowe

 

Termin składnia ofert: 20.04.2021 r., godz. 10:00