ZO.7.2021 Wykonanie prac polegających na naprawie przewodu dymowego i pobudowaniu przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku przy  ul. Komorowskiej 9 m 11 w Pruszkowie, w podziale na dwa zadania:

  • Zadanie 1: Wykonanie prac polegających na naprawie przewodu dymowego,
  • Zadanie 2: Wykonanie prac polegających na pobudowaniu przewodów kominowych wentylacyjnych.

Tryb: zapytanie ofertowe

Data przetargu: 25.03.2021 r., godz. 10:00