Przedmiot: remont budynku Książnicy Pruszkowskiej przy ul. Kraszewskiego 13 w Pruszkowie

Data przetargu: 30.03.2021 r. 

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert:

Data przetargu: 14.04.2021 r.

——————————————————————————————-

Identyfikator postępowania: 30d9087f-54c6-408e-a120-0859f34330e7

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017435/01

Link do złożenia oferty: https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia

 

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto – 750 000,00 zł.