Szanowni Mieszkańcy,

Z uwagi na fakt, iż do TBS „Zieleń Miejska” sp. z.o.o.  zostało złożonych i czeka na rozpatrzenie ponad 200 wniosków o najem mieszkania, Spółka wystąpiła do Prezydenta Miasta Pruszkowa z wnioskiem o przekazanie Spółce nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Stalowej 11, ul. Ołówkowej 22 oraz ul. Ołówkowej 24 w celu zagospodarowania ich na zaspokojenie potrzeb budownictwa mieszkaniowego.

Na nieruchomości położonej przy ul. Stalowej 11 Spółka planowała wybudować budynek z 9 lokalami mieszkalnymi, zaś na nieruchomości położonej przy ul. Ołówkowej 22 i 24 budynek z 24 lokalami mieszkalnymi.

Prezydent Miasta Pruszkowa wystąpił do Rady Miasta z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki ww. nieruchomości.

Na LXXX Sesji w dniu 4 lipca 2023 Rada Miasta nie wyraziła zgody na przekazanie wskazanych powyżej gruntów pod budowę nowych mieszkań.

 

Wyniki głosowania jawnego w sprawie:

  1. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w formie aportu nieruchomości gruntowej na pokrycie podwyższonego udziału kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Gordziałkowskiego 9 (ul. Stalowa).

Przeciw uchwale głosowali Radni: Bąk Piotr, Biskupski Krzysztof, Chlebiński Karol, Kossakowska Dorota, Lewan Olgierd, Margas Grzegorz, Moczuło Józef, Szczepaniak Anna Maria, Widera Małgorzata

Głos wstrzymujący się oddała Radna Białaszewska-Szmalec Ewa.

Za podjęciem uchwały głosowali Radni: Czop Edgar, Krupa Dariusz, Maliszewski Mieczysław, Osiński Józef, Rybczyński Jacek, Szachogłuchowicz Grzegorz.

Głosu nie oddała Radna Bogdańska Agata

 

  1. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w formie aportu nieruchomości gruntowej na pokrycie podwyższonego udziału kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Gordziałkowskiego 9 (ul. Ołówkowa).

Przeciw uchwale głosowali Radni: Bąk Piotr, Białaszewska-Szmalec Ewa, Biskupski Krzysztof, Chlebiński Karol, Czop Edgar, Lewan Olgierd, Margas Grzegorz, Osiński Józef, Szczepaniak Anna Maria

Głos wstrzymujący się oddała Radna Widera Małgorzata

Za podjęciem uchwały głosowali Radni: Kossakowska Dorota, Krupa Dariusz, Maliszewski Mieczysław, Moczuło Józef, Rybczyński Jacek, Szachogłuchowicz Grzegorz

Głosu nie oddała Radna Bogdańska Agata

                                                                                                                                                               Prezes Zarządu Anna Brożyna