TBS.12.2021 – Modernizacja budynków komunalnych:

część 1 – modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.  Obrońców Pokoju 2 w Pruszkowie.

część 2 – modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.  Drzymały 4 w Pruszkowie.

część 3 – modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stalowej 18 w Pruszkowie.

 

Data przetargu: 02.11.2021 r

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-058d0566-301f-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00235770/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje