ZO.18.2021  – Modernizacja budynku komunalnego w zakresie: modernizacji klatki schodowej w budynku przy ul. Majowej 7 w Pruszkowie.

 

Tryb: zapytanie ofertowe

Termin składnia ofert: 04.10.2021 r., godz. 10:00