TBS.10.2021 – Modernizacja budynków komunalnych:

 część 1 – modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.  Obrońców Pokoju 2 w Pruszkowie.

 Część 2 – modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.  Drzymały 4 w Pruszkowie.

Data przetargu: 14.10.2021 r

Identyfikator postępowania: ocds-148610-39b2f4a2-2029-11ec-b885-f28f91688073

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00194027/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości:

Część 1 – 110 000,00 zł.

Część 2 – 140 000,00 zł.