TBS.5a.2021 – Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie – Etap I.

Data przetargu: 26.10.2021 r

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c5b426d-2a67-11ec-b885-f28f91688073

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00227192/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 170 000,00 brutto.